Obrót wierzytelnościami

/Obrót wierzytelnościami

W ramach swojej działalności NEOKHAN Sp. z o.o. nabywa wierzytelności, jak również pośredniczy w ich obrocie. Zdarzają się sytuacje, w których lepiej jest sprzedać wierzytelność, niż prowadzić długotrwałe postępowania sądowe i egzekucyjne. Częstokroć samo zawarcie umowy cesji doprowadza do dobrowolnej zapłaty przez dłużnika.

Wierzytelności nabywamy zarówno w ramach tzw. powierniczego przelewu wierzytelności, jak też w drodze bezwarunkowego zakupu (głównie w przypadku wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo). Szczególnie interesują nas wierzytelności z tytułu not odsetkowych, faktur przeterminowanych mniej niż 30 dni, weksli pełnych (w drodze indosu), wierzytelności zabezpieczonych zastawem, hipoteką, przewłaszczeniem itp.

Cena za wierzytelność uzależniona jest od wysokości wierzytelności, jak też innych uwarunkowań (istnienie zabezpieczeń, sytuacja dłużnika itp.). W ramach działalności pośredniczymy także w obrocie wierzytelnościami, zarówno po stronie zbywcy, jak również potencjalnego nabywcy. Warunki współpracy uzależnione są od zakresu działań, podejmowanych w ramach umowy.