Odszkodowania

/Odszkodowania

W ramach swojej działalności prowadzimy na rzecz naszych Klientów postępowania w zakresie dochodzenia różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych. Posiadamy bogate doświadczenie w działaniu w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wszelkiego rodzaju zdarzeniach losowych. Występujemy również na rzecz różnego rodzaju podmiotów, w zakresie roszczeń odszkodowawczych z tytułu stosunków obligacyjnych (niewykonanie umowy, niewłaściwe wykonanie umowy itp.), deliktowych i innych.

W ramach współpracy zapewniamy:

– pomoc i doradztwo w zakresie zgromadzenia dokumentacji,
– doradztwo w zakresie rodzajów roszczeń, których zapłaty może domagać się Klient
– reprezentacja przed zobowiązanym (ubezpieczycielem, sprawcą itp.)
– nadzór nad terminowością i prawidłowością likwidacji szkody
– zapewnienie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych na wysoce preferencyjnych warunkach
– brak opłat wstępnych za przyjęcie sprawy i podjęcie działań
– doradztwo i weryfikacja wysokości odszkodowań już przyznanych i wypłaconych
– reprezentacja przed organami i instytucjami w ramach postępowań „wpadkowych”