Prewencja

/Prewencja

Działania prewencyjne, mają na celu zapobieżenie zatorom płatniczym wśród kontrahentów. W ramach tych działań proponujemy Klientom szereg rozwiązań, które mają wpływ na znaczące usprawnienie przepływu finansowego w przedsiębiorstwie, w szczególności zaś: tzw. pieczęć prewencyjną, weryfikację potencjalnego kontrahenta, kontrola stosowanych procedur, podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa transakcji i zabezpieczania wierzytelności, bieżące doradztwo prawne, monitoring płatności dokumentów księgowych.

W ramach działań prewencyjnych proponujemy Państwu dwie formy współpracy:

1.Współpraca doraźna, obejmująca konkretne działania, w ramach, której Klient korzysta jedynie z części oferowanych usług, zaś wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo, np. pieczęć prewencyjna, sporządzanie projektów dokumentacji (wzory umów, regulaminów, wezwań).

2.Współpraca stała, w ramach, której ustalane jest z Klientem wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe, która obejmuje kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.

W tym modelu współpracy pierwszej fazie współpracy dokonujemy weryfikacji sytuacji Klienta, procedur u niego obowiązujących, opracowujemy strategię poprawy procedur wewnętrznych. W ramach powyższych działań przygotowywane są projekty dokumentacji (wzory umów, regulaminy, cenniki), prowadzone jest szkolenie personelu Klienta (szkolenie pod kątem wzrostu bezpieczeństwa transakcji, zabezpieczania umów, metod weryfikacji kontrahenta), następnie zaś Klient otrzymuje do dyspozycji pieczęć prewencyjną, możliwość weryfikacji określonej liczby kontrahentów miesięcznie, oraz opiekę działu windykacji, który w ramach współpracy prowadzi windykację polubowną niezwłocznie po wystąpieniu zaległości. Ta forma współpracy przewiduje kilka pakietów, urozmaiconych zarówno pod kątem zakresu usług, jak i liczby poszczególnych czynności, co wpływa również na zróżnicowanie cenowe. Dzięki powyższemu, oferta ta skierowana jest zarówno do małych firm, jak też bardzo dużych podmiotów, posiadających wewnętrzne działy prawne i działy windykacji. W przypadku współpracy stałej, nasi Klienci otrzymują dodatkowe korzyści w postaci preferencyjnych warunków współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego.