Restrukturyzacja

/Restrukturyzacja

Działalność NEOKHAN Sp. z o.o., oraz podmiotów powiązanych polega również na świadczeniu usług w ramach działań restrukturyzacyjnych, mających na celu uzdrowienie przedsiębiorstwa, czy to poprzez zmiany finansowe, kadrowe, techniczne, organizacyjne lub prawne. Częstokroć zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa nie jest skutkiem błędnego zarządzania nim, lecz stosowaniem zastanych procedur, lub też zbytnia wiara w umiejętności i wiedzę swoich pracowników. W ramach usług, w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa Klienta prowadzimy szereg działań, których katalog pozostaje otwarty i uzależniony jest od zdiagnozowanego problemu. Korzystamy przy tym z wiedzy i doświadczenia na stałe współpracujących z nami specjalistów z dziedziny doradztwa prawnego, w szczególności w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, upadłościowego i naprawczego, ekonomii i finansów.

Zapewniamy także usługi specjalistów z dziedzinie obrotu nieruchomościami, księgowości, pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego. Nieocenioną korzyścią jest nasze doświadczenie, które posiadamy w związku z działalnością w ramach windykacji wierzytelności i obrotu wierzytelnościami. Współpraca z Klientem w ramach restrukturyzacji nie kończy się na suchej opinii i zbiorze wytycznych, lecz obejmuje przede wszystkim:

– wstępną analizę sytuacji przedsiębiorstwa zawierającą ogólne wytyczne i wycenę postępowania z uwzględnieniem kosztów związanych z jego przeprowadzeniem.
– działania szczegółowe uzależnione od potrzeb, miedzy innymi: szkolenia kadry pracowniczej i kierowniczej, weryfikacja umiejętności personelu, weryfikacja i zmiana obowiązujących procedur wewnętrznych, kalkulacja rentowności, weryfikacja stanu majątkowego i zobowiązań, działania mające na celu obniżenie zobowiązań i odzyskanie zaległości, czynności w zakresie pośrednictwa finansowego mające na celu pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu, itp.
– działania poboczne, tj. ochrona prawna, bieżące doradztwo prawne i biznesowe, procesy rekrutacyjne, reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, windykacja i dochodzenie roszczeń, reprezentacja w stosunku do wierzycieli, negocjacje, mediacje, przeciwdziałanie nadużyciom, itp.
– działania końcowe