Sprzedaż gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

/Sprzedaż gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Oferta skierowana jest do osób, które chcą uniknąć długich i skomplikowanych procedur związanych z rozpoczęciem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lub też muszą dysponować takim podmiotem w bardzo krótkim czasie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet w ciągu 1 dnia jesteście Państwo w stanie stać się właścicielami spółki z o.o.

W chwili sprzedaży gotowa spółka jest pełnoprawnym podmiotem prawa, posiadającym: zdolność do prowadzenia działalności, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, (lub wyższy), umowę spółki, której treść może ulec zmianie na prośbę klienta, numer KRS, numer NIP, numer REGON, pełną rejestrację dla podatków CIT względnie VAT / VAT-EU, bieżące księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe, nie posiadają zobowiązań wobec osób trzecich. W ramach współpracy gwarantujemy Państwu także dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (zmiana udziałowców, zmiana członków zarządu, zmiana adresu spółki, aktualizacja w organach administracji, zastępstwo radcy prawnego w toku postępowań o dokonanie zmian). Za dodatkową opłatą możemy także wprowadzić inne zmiany (zmiana nazwy, podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany umowy spółki itp.).

Cena gotowej spółki z o.o. z kapitałem zakładowym na poziomie 5.000,00 złotych to około 4.000,00 złotych, co wraz z opłatami daje około 4.500,00 zł. Koszt dodatkowych zmian, wymagających zmiany umowy spółki to 1.000,00 zł (cena nie obejmuje taks notarialnych, podatków i innych opłat na rzecz urzędów i osób trzecich, o wysokości, których Klient jest każdorazowo wcześniej informowany).