Windykacja

/Windykacja

NEOKHAN Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej windykacji wierzytelności i ich obsługi. Windykacja wierzytelności, obejmuje szeroki wachlarz działań, zmierzających do odzyskania należności, począwszy od windykacji polubownej, poprzez windykację sadową i egzekucyjną.

Naszym Klientom gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy, kompleksową windykację, jak również stałą opiekę działu prawnego. Działamy tylko i wyłącznie w granicach prawa, stosując przewidziane przepisami środki i metody, zmierzające docelowo do odzyskania roszczeń przysługujących naszym Klientom.

Samą windykację prowadzimy bez opłat wstępnych i zaliczek, za wynagrodzeniem prowizyjnym naliczanym tylko i wyłącznie od faktycznie odzyskanych kwot. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo negocjowana i uzależniona jest od wysokości roszczenia, przeterminowania, ilości zleconych spraw, jak również etapu, na którym znajduje się sprawa.

Dzięki stałej współpracy z wiodąca Krakowską Kancelarią jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom kompleksową obsługę prawną, obejmującą reprezentację przez radcę prawnego w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i innych postępowaniach, których zainicjowanie będzie konieczne, na bardzo preferencyjnych warunkach finansowych. Już na etapie windykacji polubownej, bez dodatkowych opłat prowadzimy wywiad gospodarczy, mający na celu ustalenie składników majątku dłużnika, które to informacje ułatwiają i znacznie przyspieszają ewentualną egzekucję. W toku postępowania egzekucyjnego dodatkowo oferujemy Klientom uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych, co niewątpliwie przekłada się na skuteczność działań.