Zakładanie spółek

/Zakładanie spółek

Oferta skierowana jest do osób, które chcą w sposób sprawny i profesjonalny rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego, lub też zmienić dotychczasową formę prowadzenia działalności. W ramach usługi gwarantujemy:

– doradztwo w zakresie form prowadzenia działalności, ich cech charakterystycznych, odpowiedzialności organów/wspólników itp., co pozwala wybrać najbardziej korzystną formę prawną, uwzględniająca Państwa potrzeby indywidualne.
– przygotowanie pełnej dokumentacji, łączenie z projektami aktów założycielskich i innych umów, pism, uchwał, oświadczeń itp.
– weryfikację dokumentacji i poradnictwo prawne
– sporządzenie i złożenie wniosków do sądów rejestrowych, urzędów i instytucji
– reprezentacja radcy prawnego w toku postępowania rejestracyjnego

Wynagrodzenie z tytułu ww. usług uzależnione jest od zakresu działań oraz formy prawnej powstającego podmiotu, i wynosi orientacyjnie:

a). Spółka z o.o. – 2.000,00 zł brutto (nie uwzględnia opłat sądowych, podatków, taks notarialnych itp.- standardowo od 1.300,00 zł)
b). Spółka akcyjna – 3.000,00 zł brutto (nie uwzględnia opłat sądowych, podatków, taks notarialnych itp.- standardowo od 3000,00 zł)
c). Spółka komandytowa – 2.000,00 zł brutto (nie uwzględnia opłat sądowych, podatków, taks notarialnych itp.- standardowo od 1.300,00 zł)
d). Spółka komandytowo-akcyjna – 2.000,00 zł brutto (nie uwzględnia opłat sądowych, podatków, taks notarialnych itp.- standardowo od 2.200,00 zł)

W ramach usług zapewniamy doradztwo, pomoc i reprezentację w rozpoczynaniu działalności także w formie spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki cywilnej czy też, jako jednoosobowa działalność gospodarcza.